Seniorudvalget
1. Bente Claudi C. Formand
2. René Silword A. N.formand
3. Vivi Wøldike A.
4. Ole Stark V
5. Peter Lennø O

Udvalget varetager opgaver vedrørende ældreområdet, herunder opgaver vedrørende:
  • Bo- og aktivitetstilbud for ældre
  • Udvikling af plejecentrene
  • Tilsyn med plejecentre og leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp
  • Praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet, herunder indkøbsordning og madleverance
  • Seniorcentre
  • Hjemmepleje
  • Hjælpemidler
  • Boliganvisning til ældre og plejeboliger
  • Borgerdialog og samarbejde med råd og nævn, private og selvejende institutioner,andre organer og offentlige myndighederinden for udvalgets område.


Udvalget udvikler i samarbejde med Økonomiudvalget ideer og forslag til boformer for ældre, som kan indgå i Økonomiudvalgets arbejde med kommunens planlægning.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Sektorplaner indenfor udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

Medlem af:
Boligkomminsionen
Valgbestyrelsen ved kommunale valg
Desuden er jeg stedfortræder i:
1. Børn og unge-udvalget for: Susanne Due Kristensen A.
2. Mad til hver dag- Storkøkkenet: for borgmester Dorte Meldgaard C
3. Trafikselskabet Movias repræsentantselskabet: for Tue Tortzen T


Opdateret d. 27.12.2013